Litaniæ Iesu Christi Sacredotis et Victimæ

Kýrie, eléison (ter). Christe, eléison (ter). Kýrie, eléison (ter). Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Pater de cælis Deus, misérere nobis. Fili Redémptor mundi Deus, misérere nobis. Spíritus sancte Deus, misérere nobis. Sancta Trínitas unus Deus, misérere nobis. Iesu, Sacérdos in æternum, misérere nobis. Iesu, Sacérdótem in secundum ordinem Melchisedech a Deo appellate, misérere nobis. Iesu, Póntifex, quem Pater unxit Spiritu…