DRAFT

Thus, human souls on Earth possess Me as faith. After the death of the body, the soul rises up to Me to the measure of her faith and love. And so, some souls who possessed Me to the highest degree, perfecting their faith, are seeing Me without the veil of the world. By possessing Me already on Earth, they only abandon the world; so by throwing away this veil, they see Me and possess Me as they desire. Death is for them a moment of liberation, an instant in which they obtain the Object of their faith forever, to the extent to which they desired Him during life.  It is like having a beloved’s photo during an entire life, who, however, is located at a distance, and after the death, grab him by the hand and possess him entirely and completely. However nei I would let my soul live with her faith, she always stays away. I let my soul desire me to the degree in which her desire realizes my life in my soul and does not allow her to remain in the body for a long time. Then I receive her body, because of which she could not see me clearly and clearly.

To jakby przez cale zycie posiadac zdjecie umilowanego, ktory jednak znajduje sie w oddaleniu, a po smierci pochwycic go za reke I posiadac go juz zupelnie I calkowicie. Jakkolwiek nei udzielalbym sie duszy za zycia dzieki jej wierze, zawsze pozostaje oddalony. Pozwalam duszy Mnie pragnac az do stopnia, w ktorym jej pragnienie urzeczywistnia pelnie Mojego zycia w duszy I nie pozwala jej dluzej pozostawac w ciele. Wowczas odbieram jej cialo, z powodu ktorego nie mogla widziec Mnie jasno I wyraznie.

Souls who have possessed me in faith, but because of its inadequacy can not yet join Me in the place of My glory, they still have Me, but not through faith, but through the flames in which they exactly see what was until the subject of their faith. The world is no longer a veil, but their degree of knowing Me is far from the degree in which the viewer of Me is shining. A clear picture of My Divinity sends me their own offenses, from which they must be cleansed. The flames of My justice and sadness are the only way they can feel Me. They are severely cleansed because of their sins, but they also desire those flames because they want Me. For the pure soul, the closeness of God is the effulgence in which her face shines, for the unpurified soul, it is the fire that burns me because God can not stand in the presence of God, the slightest imperfection and blemish. All impurities therefore burn in the soul, which through this fire feels the closeness of God and despite suffering, and even with suffering, it increases her thirst for God. For souls in suffering, God is a fire because they recognize Him as a fire, which they enter despite their suffering, because they know that He is Milsocia, and having obtained Him for eternity, suffers because they came to this meeting unprepared.

Dusze, ktore posiadaly Mnie co prawda poprzez wiare, ale ze wzgledu na jej niedoskonalosc nie moga jeszcze przylaczyc sie do Mnie w miejscu Mojej chwaly, posiadaja Mnie nadal, ale juz nie poprzez wiare, lecz poprzez plomienie, w jakich dokladnie widza to, co bylo dotad przedmiotem ich wiary. Swiat nie stanowi juz wiecej zaslony, jednak ich stopien poznania Mnie daleki jest od stopnia, w jakim widza Mnie Moi swieci. Jasny obraz Mojej Boskosci przeslaniaja mi ich wlasne przewinienia, z ktorych musza byc oczyszczeni. Plomienie Mojej sprawiedliwosci sad la dusz jedynym sposobem, w jaki moga Mnie odczuwac. Sa wiec dotkliwie oczyszczane z powodu swoich grzechow, ale rowniez pragna tych plomieni, poniewaz pragna Mnie. Dla czystej duszy bliskosc Boga jest wsiatloscia, w jakiej rozpromienia sie jej oblicze, dla duszy nieoczyszczonej, jest ogniem, ktory pali ja, poniewaz weobec Boga nie moze ostac sie zadna, najmniejsza niedoskonalosc I skaza. Wszystkie nieczystosci wiec pala sie w duszy, ktora poprzez ten ogien odczuwa bliskosc Boga I mimo cierpien, a nawet wraz z cierpieniem, powieksza sie jej pragnienie Boga. Dla dusz w czysccu cierpiacych, Bog jest wiec ogniem, poniewaz poznaja Go jako ogien, do ktorego wchodza mimo cierpenia, poniewaz wiedza, ze jest On Milsocia, a zdobywszy Go na wiecznosc, cierpia, poniewaz przyszly na to spotkanie nie przygotowane.

My daughter, you are rightly not asking all of me questions that arise in the maire of learning my words. You can never get clear about the space covered by My secret. Man must praise Me for all that I reveal to him. He does not have to understand Me, because not reasoning is the condition of Salvation, but faith.

Moja corko, slusznie nie zadajesz Mi wszystkich pytan, ktore nasuwaja sie w maire poznawania mOich slow. Nigdy nie mozesz uzyskac jasnosci co do przestrzeni zakrytych Moja tajemnica. Czlowiek musi Mnie chwalic za wszyskto, co mu objawiam. Nie musi Mnie rozumiec, poniewaz nie rozumowanie jest warunkiem Zbawienia, ale wiara.